Bangrändens parkerings kundservice

Du kan parkera långa tider billigt med ett månatligt parkeringsavtal.
Parkering avtalet är ett bra alternativ till exempelvis gatuparkering.

Långtidsparkering

Rataparkissa voit pysäköidä edullisesti myös sopimuspysäköinnillä. Tämä on erinomainen vaihtoehto esim. taloyhtiön kadunvarsipysäköinnille.

Priset för parkeringsrätten är 90,00 € /mån

När du parkera i Tikkuparkki med månadsavtal du måste sätta parkeringstillstånd till synlig plats i bilen. Parkeringstillståndet erhålls när parkeringsavtalet har slutits. Du ska få också ett plastkort som fungerar som ett nyckelkort till ingångsdörrarna 24/7.

Faktureringsinformation

För kontraktparkerings faktureringsfrågor, kontakta oss via

e-post pysakointilaskutus@vantaa.fi
telefon 0438258185 (Melina Pajunen).

Tillgång

Tillgångsdörren till parkeringen ligger på Ratakuja på gatunivå på rampens vänstra sida. Ingångsdörren hålls öppen varje dag kl. 6.00–20.00.
Det är förbjudet att använda parkeringsanläggningens körramp för gångtrafik. Rampen kan vara hal och är reserverad för fordon.

Ytterligare information

För mer information om kontraktparkering, kontakta via e-post: sopimus@pysakointihallinta.fi eller genom att ringa till
050 408 4855 ark. 08.00–16.00.

Intresserad av månadsavtal?

Skriv under och fyll i ansökan. Skicka den signerade ansökan som en bilaga via e-post til pysakointilaskutus@vantaa.fi

Uusien sopimusten käsittelyaika on noin viisi (5) vuorokautta

Avaa sopimuspysäköinnin irtisanomislomake tästä.